klasa biologiczno-chemiczna

Program nauczania przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach różnego typu. Duży nacisk kładziemy na przedmioty, których dobra znajomość będzie przepustką do kontynuowania nauki na studiach na kierunkach medycznych …

klasa matematyczno-informatyczna

Ten profil klasy przygotowuje do egzaminu dojrzałości z fizyki, oraz z matematyki w zakresie rozszerzonym. Ponadto na zajęciach z informatyki uczniowie poznają podstawy baz danych, konfigurują sieć komputerową, tworzą strony internetowe, a także uczą …

klasa lingwistyczna

Uczniowie tej klasy przygotowywani są do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, oraz rozszerzonym. Zajęcia z doświadczonymi lektorami dają możliwość opanowania języka w stopniu umożliwiającym swobodne …

klasa społeczno-prawnicza

Klasa z poszerzonym programem z zakresu historii, WOS-u i języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie wzbogacają wiedzę na temat prawa i administracji europejskiej. Poznają zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego

Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk

Uczelnia, która powstała w 1994 roku na przestrzeni 20 lat stała się wiodącą jednostką edukacyjną w naszym kraju, w której kształci się obecnie 18 tysięcy studentów. Zgromadzone w tym czasie doświadczenie i renoma zaprocentowały pozyskaniem znakomitej kadry wykładowej, która swoją wiedzą służy zarówno studentom Społecznej Akademii Nauk jak i uczniom Liceum.

Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowaną bazę lokalową i materialną położoną w samym centrum Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 109. Do dyspozycji uczniów jest 10 pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesne komputery z bogatym oprogramowaniem, 2 laboratoria komputerowe, sale lekcyjne, 5 aul wykładowych, oraz laboratorium fizyczne. Budynek przystosowany jest ponadto do poruszania się przez osoby niepełnosprawne.

Liceum utworzono w celu poszerzenia oferty edukacyjnej dla młodzieży kończącej gimnazjum. Oferty, która oprócz ciekawej tematyki kształcenia będzie dawała uczniom solidne wykształcenie. Naszą ambicją jest tak poprowadzić tok kształcenia, aby nasz absolwent mógł bez obaw przystąpić do matury, pewny swej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk bierze udział w rekrutacji elektronicznej prowadzonej przez VULCAN.

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest od 13 maja 2019 roku zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego określonymi w Zarządzeniu nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku.

rekrutacja

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone