Oświadczenie Dyrektora
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Liceum Akademickiego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oddziały klas pierwszych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 nie zostaną utworzone z uwagi na zbyt małą ilość kandydatów.

Oświadczenie [PDF]

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone