Harmonogram rekrutacji

15 czerwca 2020 – 30 czerwca 2020
Uzupełniamy formularz rekrutacyjny

26 czerwca 2020 – 30 czerwca 2020
Wysyłamy skany (zdjęcia dobrej jakości) świadectw ukończenia szkoły oraz podpisanej umowy

1 lipca 2020, godz. 12:00
Liceum podaje listę kandydatów zakwalifikowanych

Do 10 lipca 2020 roku
Należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

31 lipca 2020 – 4 sierpnia 2020
Należy dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Promocja wpisowego 190 zł – osoby, które zrekrutują się do 30 czerwca do godz. 14:00, tj. prześlą skany świadectwa i umowy, zwolnione są z wpisowego.

 

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone