Hipokrates - Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, biologią, chemią

Jest to klasa, w której realizujemy rozszerzenia z języka angielskiego, biologii oraz chemii. Duży nacisk kładziemy na przedmioty, których dobra znajomość będzie przepustką do kontynuowania nauki na studiach na kierunkach medycznych (medycyna, fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne itp.)

Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:

 • Medycyna
 • Farmacja
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Dietetyka
 • Zdrowie publiczne
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Biologia
 • Chemia
 • Weterynaria
 • Zootechnika
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Pielęgniarstwo
 • Psychologia

Przykładowe zawody przyszłości powiązane z profilem:
lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, psycholog, psychoterapeuta, pedagog-terapeuta, biolog, chemik, farmaceuta, opiekun medyczny, biotechnolog, dietetyk, kosmetolog, wizażysta, fizjoterapeuta, masażysta, weterynarz, zootechnik.

Przykładowy zawód przyszłości:
Biotechnolog jest zawodem przyszłości, gdyż zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się modyfikacjami genetycznymi, biosyntezą, wyodrębnieniem i modyfikacją bioproduktów. Absolwenci biotechnologii znajdą pracę w zakładach spożywczych, firmach medycznych i branży farmaceutycznej.

klasa-biologiczno-chemiczna

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone