Społeczny Zespół Szkół

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Klasa mundurowa

Uczniowie tej klasy oprócz realizowania programu liceum ogólnokształcącego uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do pracy w policji bądź w straży pożarnej. Absolwent tej klasy posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania straży pożarnej i policji.

Tematy poruszane na zajęciach rozszerzających wiedzę o aspekty pracy w policji i straży pożarnej dotyczą:
 • wymogów stawianych kandydatom na policjantów i strażaków
 • organizacji i sposobów działania policji i straży pożarnej
 • prawa karnego
 • taktyka działań ratowniczych
 • zapoznania się z budową broni i zasadami jej działania
 • podstawowych taktyk i technik policyjnych
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z zakresu ochrony p. poż., profilaktyki poż. z elementami wiedzy na temat ratownictwa medycznego.
Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:
 • Uczelni wojskowe i policyjne (Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Policji, i inne)
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca socjalna
 • Administracja
 • Socjologia
 • Socjologia kryminalna i resocjalizacja
 • Psychologia
 • Prawo
 • Dziennikarstwo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Obronność
 • Logistyka
Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi odbywają szereg szkoleń praktycznych:
 • ćwiczenia na strzelnicy
 • zajęcia sportowe, przygotowujące uczniów do wstępnych testów sprawnościowych do szkół policyjnych i pożarniczych
 • wyjazdowe warsztaty tematyczne
 • obozy sprawnościowe
 • zajęcia na basenie
 • wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową
 • możliwość uzyskania certyfikatów i uprawnień
Przykładowe zawody przyszłości powiązane z profilem:

policjant, strażak, strażnik miejski, żołnierz zawodowy (wojskowy), psycholog, pedagog, funkcjonariusz penitencjarny (służba więzienna) , kurator, pedagog w placówkach wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach i ośrodkach pomocowych (dla osób bezdomnych, uzależnionych, itp.), mediator, dziennikarz śledczy, detektyw, agent ochrony, agent celny.

Przykładowy zawód przyszłości

Detektyw – rośnie zapotrzebowanie na usługi detektywistyczne ze strony osób prywatnych, firm i instytucji. Detektyw zajmuje się uzyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w sprawach cywilnych (sprawy majątkowe, spadkowe, itp.) lub gospodarczych. Np. zbiera informacje dotyczące: ujawniania tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, zdolności płatniczych i wiarygodności firmy lub klienta. Wykrywa sprawców kradzieży, włamań w miejscu pracy.  

Nasze
wyróżnienia:  
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty

 • certyfikaty
Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oferuje absolwentom szkół gimnazjalnych kształcenie w klasach: mundurowej; z rozszerzonym blokiem przyrodniczym; z rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką; lingwistycznej oraz w zawodach technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dla naszych uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, warsztatów, kursów i szkoleń oraz przede wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, które będą prowadzone przez cały cykl nauki, a nie tylko w klasie maturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!!