Społeczny Zespół Szkół

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Klasa lingwistyczna

Uczniowie tej klasy przygotowywani są do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, oraz rozszerzonym. Zajęcia z doświadczonymi lektorami dają możliwość opanowania języka w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie. Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania, pozwala w krótszym czasie opanować gramatykę i słownictwo. Oprócz wiodącego języka angielskiego uczniowie wybierają drugi język obcy. Jesteśmy tu otwarci na propozycję naszych uczniów. Może to być język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, ale również chiński i każdy skandynawski. Wszystko zależy od ilości chętnych.

Część przedmiotów prowadzona jest przez pracowników Społecznej Akademii Nauk. Fakt posiadania przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku Filologia Angielska na poziomie licencjatu, magisterium i studiów doktoranckich daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia również w liceum. Prowadzący zajęcia kładą nacisk nie tylko na kwestie gramatyczne, ale również na akcent, który dla wielu jest problemem. Solidna praca uczniów przy zaangażowaniu naszej kadry pozwala osiągnąć sukces jakim jest świadectwo dojrzałości i merytoryczne przygotowanie do studiów.

Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:
 • Filologia angielska
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Pedagogika
 • Lingwistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Administracja
 • Prawo
 • Turystyka i rekreacja
Przykładowe zawody przyszłości powiązane z profilem:

Lingwista biznesowy, tłumacz, filolog, pracownik administracyjny, nauczyciel języka obcego, językoznawca, trener- szkoleniowiec, dziennikarz, polityk, parlamentarzysta, trener kompetencji międzykulturowych.

Przykładowy zawód przyszłości:

Tłumacz - może znaleźć zatrudnienie w sektorze turystyki i hotelarstwa, urzędach, biurach, administracji oraz w organizacjach międzynarodowych wszelkiego typu. Wciąż brakuje na rynku pracy pracowników, którzy znają biegle co najmniej jeden język obcy, a rośnie liczba przedsiębiorstw międzynarodowych.  

Nasze
wyróżnienia:  
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty

 • certyfikaty
Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oferuje absolwentom szkół gimnazjalnych kształcenie w klasach: z rozszerzonym blokiem przyrodniczym; z rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką; lingwistycznej oraz w zawodach technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dla naszych uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, warsztatów, kursów i szkoleń oraz przede wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, które będą prowadzone przez cały cykl nauki, a nie tylko w klasie maturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!!