Opłaty

W naborze 2019/2020 obowiązuje czesne w wysokości 380 zł.

Kandydaci, którzy zrekrutują się on-line do 25 czerwca 2019 r. zostaną objęci 50%  promocją

Czesne w ich przypadku wyniesie 190 zł.

Czesne płatne jest co miesiąc przez 12 miesięcy*.

*W ostatniej klasie przez 9 miesięcy.

Szkoła nie pobiera opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone