Opłaty

Czesne – stałe przez cały okres nauki, 190 zł miesięcznie.
Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej!

Wpisowe 190 zł

Promocja wpisowego 190 zł – osoby, które zrekrutują się do 30 czerwca do godz. 14:00, tj. prześlą skany świadectwa i umowy, zwolnione są z wpisowego.

1 klasa:  190 zł x 12 miesięcy. Opłata roczna: 2 280 zł

2 klasa: 190 zł x 12 miesięcy. Opłata roczna: 2 280 zł

3 klasa: 190 zł x 12 miesięcy. Opłata roczna: 2 280 zł

4 klasa: 190 zł x 9 miesięcy. Opłata roczna: 1 710 zł

Kwota czesnego za 4 lata nauki wynosi: 8550 zł

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone