Pitagoras - klasa matematyczno-informatyczna

Ten profil klasy przygotowuje do egzaminu dojrzałości z matematyki, informatyki oraz geografii w zakresie rozszerzonym. Ponadto na zajęciach z informatyki uczniowie poznają podstawy baz danych, konfigurują sieć komputerową, tworzą strony internetowe, a także uczą się programowania.

Szkoła posiada znakomitą bazę materialną pod kątem informatyki. Uczelnia, która jest organem prowadzącym liceum kształci na studiach wyższych na kierunku informatyka na poziomie inżyniera, magistra, oraz doktora.

Uczniowie liceum mają zajęcia w pracowniach, laboratoriach, nowoczesnych salach dydaktycznych spełniających zarówno wymogi do prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, jak i uczelni wyższych. Nauczyciele prowadzący zajęcia to sprawdzona kadra. Część z nich to wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Uczniowie mają zatem kontakt ze specjalistami z zakresu: baz danych, administracji sieciami komputerowymi, grafiki, programowania.
Rozszerzenia realizowane w tej klasie dają też możliwość aplikowania na uczelnie mundurowe.

Przykładowy zawody przyszłości powiązane z profilem:
informatyk, programista, administrator sieci, tester oprogramowań, grafik, webmaster, fizyk, biofizyk, astrofizyk, geofizyk, matematyk, astronom, astrofizyk, bioinformatyk, nauczyciel informatyki w szkole.

Przykładowy zawód przyszłości:
Specjalista Cloud Computing to zawód, na który będzie ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy. Zajmuje się on przetwarzaniem danych „w chmurze”, jak również obserwacją i testowaniem wprowadzanych na rynek nowych technologii, które mają być przyjazne dla konsumentów.

klasa-matematyczno-informatyczna

Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:

  • Informatyka
  • Zarządzanie
  • Fizyka
  • Mechatronika
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Administracja
  • Grafika
  • Socjologia
  • Ekonomia

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone