Wpłaty - Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Proponowana kwota: 100 zł

Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.

Numer konta:

17 1020 3352 0000 1402 0247 9194

Bank PKO BP S.A.
I O/Łódź

W tytule przelewu: 

Rada Rodziców, Imię i nazwisko ucznia, klasa. 

Dane do konta:

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

wplaty

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone