Shakespeare - klasa lingwistyczna

Uczniowie tej klasy przygotowywani są do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. Zajęcia z doświadczonymi lektorami dają możliwość opanowania języka w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie.

Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania, pozwala w krótszym czasie opanować gramatykę i słownictwo. Oprócz wiodącego języka angielskiego uczniowie wybierają drugi język obcy. Jesteśmy tu otwarci na propozycję naszych uczniów. Może to być język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, ale również chiński i każdy skandynawski. Wszystko zależy od ilości chętnych.

Część przedmiotów prowadzona jest przez pracowników Społecznej Akademii Nauk. Fakt posiadania przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku Filologia Angielska na poziomie licencjatu, magisterium i studiów doktoranckich daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia również w liceum.

Prowadzący zajęcia kładą nacisk nie tylko na kwestie gramatyczne, ale również na akcent, który dla wielu jest problemem. Solidna praca uczniów przy zaangażowaniu naszej kadry pozwala osiągnąć sukces jakim jest świadectwo dojrzałości i merytoryczne przygotowanie do studiów.

Przykładowe zawody przyszłości powiązane z profilem:
Lingwista biznesowy, tłumacz, filolog, pracownik administracyjny, nauczyciel języka obcego, językoznawca, trener- szkoleniowiec, dziennikarz, polityk, parlamentarzysta, trener kompetencji międzykulturowych.

Przykładowy zawód przyszłości:
Tłumacz – może znaleźć zatrudnienie w sektorze turystyki i hotelarstwa, urzędach, biurach, administracji oraz w organizacjach międzynarodowych wszelkiego typu. Wciąż brakuje na rynku pracy pracowników, którzy znają biegle co najmniej jeden język obcy, a rośnie liczba przedsiębiorstw międzynarodowych.

klasa-lingwistyczna

Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:

  • Filologia angielska
  • Politologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Pedagogika
  • Lingwistyka
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Administracja
  • Prawo
  • Turystyka i rekreacja

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone